Stuur verdachte e-mails naar safeonweb

Stuur verdachte e-mails naar safeonweb

hishing e-mails zien we allemaal wel eens voorbijkomen. Uit cijfers van 2015 is namelijk gebleken dat bijna 10% van de Belgische gebruikers geld verloren is door internetfraude. Het CCB (centrum voor cybersecurity) vraagt daarom ook aan alle internetgebruikers om verdachte e-mails door te sturen naar verdacht@safeonweb.be en deze daarna te verwijderen.

Read More

Wat is vishing?

Vishing is een vorm van phishing waarbij gebruik wordt gemaakt van een telefoongesprek. Zoals altijd is het doel het verkrijgen van gevoelige informatie. 

 

Hoe gaat dit in z’n werk?

Een cybercrimineel zal zijn zorgvuldig uitgekozen slachtoffer opbellen en vertellen dat hij of zij van bedrijf X of Y is (vaak een bank of helpdesk). Opvallend hierbij is dat het telefoonnummer zodanig gemanipuleerd wordt, zodat het lijkt alsof het telefoontje wel degelijk afkomstig is van bedrijf X of Y. Dit is een zeer succesvolle techniek om gevoelige informatie te bemachtigen. 

Read More

Spying en eavesdropping

Zoals de woorden het zelf al zeggen hoeft de cybercrimineel enkel mee te kijken over jouw schouder of een gesprek af te luisteren om aan de nodige informatie te komen. Dit is misschien wel de gemakkelijkste manier om informatie te verzamelen.

Read More

Wat is whaling?

Whaling is een techniek binnen de cybercriminaliteit waarbij een frauduleuze e-mail verzonden wordt naar personen met een hoge functie binnen een bedrijf (meestal CEO’s, CFO’s, aandeelhouders,…) met als doel gevoelige of financiële data te bemachtigen. 

Deze e-mail lijkt van een bekend e-mailadres te komen en is volledig gepersonaliseerd. Dit op basis van informatie die terug te vinden is via sociale media. Op deze manier komt de e-mail zeer geloofwaardig over. Eigenlijk is dit het tegenovergestelde van SPAM, waarbij de informatie niet gericht is en in bulk verzonden wordt.

Ook zal de cybercrimineel er alles aan doen om de e-mail zo geloofwaardig mogelijk te laten overkomen door een logo, website, e.d. toe te voegen en te personaliseren. 

Read More

Piggybacking en tailgating

Wat is piggybacking?

Piggybacking is een techniek waarbij een cybercrimineel een elektronisch beveiligde zone binnenglipt door misbruik te maken van de beleefdheid van de persoon voor zich. Het valt vaker wel dan niet voor dat je de deur openhoudt voor de persoon achter je en dat is net waar cybercriminelen misbruik van maken. 

 

Wat is tailgating?

Tailgating is hetzelfde als piggybacking, met dat verschil dat de cybercrimineel bij piggybacking bewust doorgelaten wordt door de persoon voor zich. Bij tailgating is deze persoon zich hier niet van bewust.

Read More

Wat is dumpster diving?

Bij dumpster diving gaat men op zoek naar informatie in iemand anders zijn of haar afval. 

 

Waarom?

Relevante informatie kan heel eenvoudig teruggevonden worden in onze vuilnisbakken omdat we deze gewoon weggooien wanneer we denken deze niet meer nodig te hebben. Dit kan gaan van wachtwoorden tot defecte harde schijven en alles wat daartussen ligt.

Read More