Stuur verdachte e-mails naar safeonweb

Stuur verdachte e-mails naar safeonweb

hishing e-mails zien we allemaal wel eens voorbijkomen. Uit cijfers van 2015 is namelijk gebleken dat bijna 10% van de Belgische gebruikers geld verloren is door internetfraude. Het CCB (centrum voor cybersecurity) vraagt daarom ook aan alle internetgebruikers om verdachte e-mails door te sturen naar verdacht@safeonweb.be en deze daarna te verwijderen.

Read More

Wat is vishing?

Vishing is een vorm van phishing waarbij gebruik wordt gemaakt van een telefoongesprek. Zoals altijd is het doel het verkrijgen van gevoelige informatie. 

 

Hoe gaat dit in z’n werk?

Een cybercrimineel zal zijn zorgvuldig uitgekozen slachtoffer opbellen en vertellen dat hij of zij van bedrijf X of Y is (vaak een bank of helpdesk). Opvallend hierbij is dat het telefoonnummer zodanig gemanipuleerd wordt, zodat het lijkt alsof het telefoontje wel degelijk afkomstig is van bedrijf X of Y. Dit is een zeer succesvolle techniek om gevoelige informatie te bemachtigen. 

Read More

Wat is whaling?

Whaling is een techniek binnen de cybercriminaliteit waarbij een frauduleuze e-mail verzonden wordt naar personen met een hoge functie binnen een bedrijf (meestal CEO’s, CFO’s, aandeelhouders,…) met als doel gevoelige of financiële data te bemachtigen. 

Deze e-mail lijkt van een bekend e-mailadres te komen en is volledig gepersonaliseerd. Dit op basis van informatie die terug te vinden is via sociale media. Op deze manier komt de e-mail zeer geloofwaardig over. Eigenlijk is dit het tegenovergestelde van SPAM, waarbij de informatie niet gericht is en in bulk verzonden wordt.

Ook zal de cybercrimineel er alles aan doen om de e-mail zo geloofwaardig mogelijk te laten overkomen door een logo, website, e.d. toe te voegen en te personaliseren. 

Read More

Social engineering

Wat is social engineering?

Social engineering is een techniek die computercriminelen gebruiken om informatie te verkrijgen door zich te richten op de zwakste schakel, nl. de mens.

Via manipulatie laten zij de gebruiker bepaalde handelingen verrichten om op die manier vertrouwelijke informatie te verkrijgen. Dit alles zonder dat de gebruiker zich hiervan bewust is.

Read More