Onderwijs: krachtig middel in de strijd tegen cybercrime

De kinderen van vandaag, onze digital natives, zijn de sleutel in de strijd tegen cybercriminaliteit. Zij spenderen aanzienlijk wat tijd online, maar zijn zij wel voldoende geïnformeerd over de gevaren? Het antwoord lijkt mij duidelijk. Neen, dat zijn ze (nog) niet. Maar daar kan snel en eenvoudig verandering in komen. 

Hacker

 

User awareness op school

Wanneer er op school tijd gespendeerd zou worden aan een degelijke voorlichting, vergelijk het met de seksuele voorlichting die gegeven wordt, kunnen heel wat van de pogingen tot cybercriminaliteit opgevangen worden. 

Deze voorlichting of training kan reeds in de lagere school worden aangeboden. Hoe vroeger hiermee begonnen wordt, hoe bewuster de kinderen met data zullen omspringen. Op deze manier wordt het voor hen een evidentie om waakzaam te zijn. We leren onze kinderen ten slotte toch allemaal om niet met vreemden mee te gaan? Waarom zouden we hen dan niet informeren over de gevaren die het internet en social media met zich meebrengen?

 

Thuis aan de slag

Daar er momenteel op de schoolbanken nog geen programma is om onze kinderen te informeren, is het belangrijk om er thuis mee aan de slag te gaan. Belangrijk hierbij is dat de informatie steeds aangepast moet worden aan de leeftijd en maturiteit van het kind. 

 

Computergebruik

Het is belangrijk om hier goede afspraken over te maken. Wanneer en waar mag de computer gebruikt worden en voor welke doeleinden? Zorg dat er een goede parental control gehandhaafd wordt.

 

Parental control

Blokkeer inhoud die niet voor uw kind toegankelijk dient te zijn, stel tijdslimieten in of monitor wat uw kind doet tijdens zijn of haar tijd op de computer. 

 

Social media

Maak duidelijke afspraken met uw kind over wat wel en niet gedeeld wordt op social media. Geef uw kind ook mee dat alles wat hij of zij deelt altijd op het internet terug te vinden zal zijn. Ook wanneer ze bepaalde zaken nadien terug verwijderen. Dit is belangrijk naar de toekomst toe. De kans is reëel dat ze ooit iets delen waar ze nadien spijt van krijgen, maar dan is het helaas al te laat.

Zorg er ook voor dat de privacy-instellingen goed ingesteld zijn zodat hun profiel niet openbaar is.

 

Cyberpesten

Iets wat nog veel te vaak te laat besproken wordt. Meestal komt dit pas aan bod op het moment dat uw kind reeds slachtoffer is van cyberpesten. Toch is het belangrijk om hier reeds op voorhand over te praten. Digital natives hun leven speelt zich nu eenmaal grotendeels online af, dus het onderwerp uit de weg gaan is geen optie.

Ook is het belangrijk om beide kanten van het verhaal te bespreken. Een persoonlijke aanrader is de film ‘Cyberbully’. Bekijk ook zeker de website over cyberpesten

 

Openheid

Zorg voor een open relatie met uw kind en maak alles bespreekbaar. Op deze manier kan u de touwtjes in handen houden, terwijl u toch voldoende vrijheid geeft aan uw kind. 

Graag meer tips? Contacteer ons gerust voor meer informatie!